Mestring av daglige gjøremål

Litt om Småhjelpemidler.no

Om oss


For de fleste av oss er det en selvfølge å stå opp om morgenen, kle på seg, lage mat og sette i gang med hverdagens mest selvfølgelige oppgaver. Men hva om man ikke lenger kan beherske dette?

At dagliglivets små, men viktige aktiviteter plutselig blir forbundet med smerte, eller er vanskelige å utføre? ADL er aktiviteter i dagliglivet som personlig hygiene, av- og påkledning, spising, forflytning og toalettbesøk. Aktiviteter man ønsker å mestre uavhengig av andre og på̊ tross av fysiske utfordringer. ADL produkter, eller småhjelpemidler som de som oftest blir omtalt som, er produkter utviklet nettopp for å hjelpe deg i å fortsette å utføre dagliglivets små og store oppgaver. 

 Frem til 2012 kunne brukere få småhjelpemidler dekket via NAV eller låne dem via hjelpemiddelsentralene. I statsbudsjettet for 2012 ble det vedtatt at slike rimelige og universelt utformede produkter, ansees som utstyr den enkelte selv bør ta ansvar for å kjøpe ved behov, og ikke lenger skal dekkes av NAV. I dag må brukeren kjøpe og betale hjelpemidlene selv. 

Småhjelpemidler.no ønsker å gjøre dette så enkelt som mulig. Være et samlested og en plattform for alle de som har behov for et hjelpemiddel i hverdagen. Man skal enkelt kunne manøvrere mellom produkter og finne akkurat det man trenger - ikke noe annet. Vi fører kun velkjente og velprøvde merkenavn, slik at bruker skal føle seg trygg i sine valg. Alle produkter er gjennomtenkte og komfortable, slik at aktiviteter kan utføres enkelt og uavhengig. Produktene skal også ha en tidsriktig design tilpasset brukerens levesett. Og det mener vi at gjør hverdagen enda litt enklere. 

Småhjelpemidler.no har som sin visjon å være Nordens ledende på småhjelpemidler.